Förbättra din inre och yttre miljö, samtidigt som du sparar pengar!

 

Vad är en energikollektor?

 • Enkelt uttryckt är det en slags solfångare utan glastäckning som tar tillvara på energin både från den direkta solvärmen och i luften
 • Den består av ett slangsystem som arbetar tillsammans med en mark- eller bergvärmeanläggning.
 • Energikollektorn är effektiv under hela året

Vad kännetecknar en energikollektor?

 • Genom att höja vätsketemperaturen höjer den värmefaktorn (COP-faktorn)
 • Kort avskrivningstid

Vad betyder COP-faktorn (Coefficient of Performance)?

 • COP-faktorn anger hur mycket värmeenergi som systemet ger i förhållande till inmatad energi. För en värmepump anges den oftast för ett givet driftförhållande. I praktiken kan det däremot skilja sig från denna siffra.
 • En höjning av vätsketemperaturen med 3° höjer COP-faktorn med 10%
  En höjning
  av vätsketemperaturen med 6° höjer COP-faktorn med 20%
 • Kort avskrivningstid

 

 

För vem kan det vara aktuellt med att installera en energikollektor?

Befintlig anläggning

 • Temperaturen i borrhålet eller i markkollektorn är för låg och medför risk för permanent frostbildning.

 • Du vill byta till en större värmepump och behöver därför mera kollektoryta.

 • Du vill höja COP-faktorn i ditt system för att få en bättre driftekonomi.

Nyinstallation

 • Du vill förebygga att temperaturen i borrhålet inte blir för lågt.
  Beroende på bergets beskaffenhet är det inte ovanligt att temperaturen sjunker någon eller några grader under de första driftåren.

 • Du vill höja COP-faktorn i ditt system för att få en bättre driftekonomi.

 • Vid bergvärmelösningar till större förbrukare blir det  billigare att kombinera en energikollektor med borrhål än att borra flera hål

 

AIDT Energi Sverige AB samarbetar med det danska företaget AIDT Miljö A/S Solvärme som grundades 1981 med produktion  av vätskesol-värmeanläggningar och de har sedan 1985 även tillverkat  luft-solvärmeanläggningar.

AIDT Energi Sverige AB   |   Vintergatan 8  |  591 32 Motala    |  +46 141 222222  |  info@aidt.se   |   www.aidt.se