Förbättra din inre och yttre miljö, samtidigt som du sparar pengar!

 

Spara pengar genom att montera själv!

SolarVenti är enkel att montera själv. En fullständig monterings-anvisning medföljer och det enda specialverktyg som du behöver är en hålsåg till borrmaskinen (alternativt kan du använda en sticksåg, men det tar längre tid)..

 

 

 

 

Krypgrund

Problem!

 

Den relativa luftfuktigheten i en krypgrund bör helst inte överstiga 60%, men under perioden maj-september är det vanligt att det värdet överstiges.

Under denna lite varmare period är utetemperaturen högre än temperaturen i krypgrunden och det innebär att när den varma uteluften når in i den kallare krypgrunden så stiger den relativa fuktigheten kraftigt och i värsta fall kondenserar den vilket medför att det kan "hänga" vattendroppar på bjälklagets undersida. Med tiden ökar då risken för tillväxt av mikroorganismer, vilket ökar risken för skador av mögel och bakterier.

Lösningen idag!

 

Ventilation är den vanligaste lösningen, men det är en tveksam lösning som i vissa fall kan få den omvända effekten.

Att värma upp grunden är en fungerande lösning, men det kräver att man isolerar grunden för att uppvärmningskostnaden inte ska bli för hög.

Installation av en avfuktningsanläggning med en så kallad sorptionsavfuktare är också en fungerande metod, men den är kostsam när man sammanräknar både installation och drift.

Lösningen med SolarVenti!

 

En SolarVenti startar och blåser in varm och torr luft när solen skiner. Temperaturen i krypgrunden höjs samtidigt som den fuktiga luften trycks ut till förmån för den torra. Detta är ett enkelt sätt att sänka fuktigheten i krypgrunden i perioder när det som bäst behövs.

En SolarVenti i förebyggande syfte kan bespara husägare med krypgrund stora oförutsedda kostnader i framtiden.

Driftskostnad/år  = 0 SEK!

Läs mera om SolarVenti för tillämpningar i:

Läs mera om:

Solarventi finns i fyra storlekar med aluminiumram

i natur, svart- eller vitlackerad.

 

   
 

AIDT Energi Sverige AB samarbetar med det danska företaget AIDT Miljö A/S Solvärme, som grundades 1981 med produktion av vätskesol-värmeanläggningar och har sedan 1985 även tillverkat  luft-solvärmeanläggningar. 

AIDT Energi Sverige AB   |   Vintergatan 8  |  591 32 Motala    |  +46 141 222222  |  info@aidt.se   |   www.aidt.se